โรงงานบรรจุภัณฑ์

โรงงานบรรจุภัณฑ์ของโรงงานใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เรามีสายการผลิตบรรจุภัณฑ์หลายสายและสามารถดำเนินการได้ในเวลาเดียวกัน เราสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายร้อยกล่องต่อวัน


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required