โรงงานผลิต

โรงงานผลิตของโรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ดิบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บวัสดุและพื้นที่การผลิตดิบซึ่งมีการติดตั้งเครื่องจักรการผลิตหลายเครื่อง เช่น เครื่องตัด เครื่องเชื่อม เครื่องดัดท่อ เป็นต้นรับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)